Calldo & Van Vuuren Properties.co.za

Click here to list your business with us
Calldo & Van Vuuren Properties.co.zaContact Details

Contact Person
Tjaart van der Walt
Mobile Number
27847103324
Landline Number
0573532049
VOIP
N.A
Skype
27110835157
MSN
N.A
Address
240 Stateway Bedelia Welkom 9460
Postal Address
Postnet Suite 122 P/Bag X 25 Welkom 9460
Vat Number
N.A


For all your property needs. / Vir al U eiendoms behoeftes. Buying / Koop; Selling / Verkoop; Valuations / Waardasies; Rentals / Verhuurings. Exellent Property Background and Experience / Uitstekende Eiendoms Agtergrond en ervaring. All Goldfields Areas / Alle Goudveld Areas; Nationwide / Nasionaal. Houses / Huise; Stands / Erwe; Townhouse / Meenthuise; Flats / Woonstelle; Smallholdings / Hoewes / Plotte; Farms / Plase; Industrial / Industrieel; Commercial / Commercial